Personvernerklæring

Personvernerklæring for OK Vaktmesterservice AS

 (sist oppdatert 02.05.2023)

Denne Personvernerklæringen gjelder for OK Vaktmesterservice AS som er den behandlingsansvarlige og som kan innhente og bruke de personopplysninger som angis nedenfor i pkt. 2.

  1. Hvilke personopplysninger blir behandlet?

OK Vaktmesterservice AS behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler, samt annet som er relevant for overholdelse av inngåtte avtaler med deg. Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i OK Vaktmesterservice AS dataregistre.

OK Vaktmesterservice AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

  1. Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av OK Vaktmesterservice AS til oppfyllelse av avtaler med OK Vaktmesterservice AS eller samarbeidspartnere, administrasjon av garantisaker, markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

  1. Underleverandører (databehandlere)

OK Vaktmesterservice AS benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester.

OK Vaktmesterservice AS er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører.

Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

  1. Overføring av personopplysninger til tredjepart

OK Vaktmesterservice AS overfører i visse tilfeller personopplysninger om kunder til følgende kategorier av mottakere som OK Vaktmesterservice AS samarbeider med.

  1. Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev).

Kontaktdetaljer til OK Vaktmesterservice AS: odd.reitan@okvaktmesterservice.no

  1. Avslutte ditt samtykke

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekteres dette av oss.

Våre abonnenter kan enkelt avmelde seg fra vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra OK Vaktmesterservice AS

Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kodeord BV Avmeld til 950 53 759

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til odd.reitan@okvaktmesterservice.no